Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Профорієнтаційна робота серед молоді
  • НОРМАТИВНА БАЗА

Формування нормативно-правової бази України з організації працевлаштування та вторинної зайнятості молоді розпочалося з першими кроками відродження незалежної української держави, кожного року поповнюючись новими законами, нормативно-правовими актами.

Відповідно до Конституції України кожен громадянин має право на працю, на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Забороняється використання праці неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах, а також примусової праці. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується законом.

У Кодексі законів про працю України викладені порядок укладення та припинення трудової угоди; права і обов'язки роботодавця та працівника; зазначена тривалість робочого часу (для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 - до 15 років, на період канікул) - 24 години на тиждень); питання охорони праці.

Глава ХІІ "Праця молоді" цього Кодексу регулює умови праці неповнолітніх.

Зокрема:

• особи, які не досягли 18 років, у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, установленими законодавством України;

• не допускається прийняття на роботу осіб молодших 16 років; як виняток, дозволяється взяття учнів у вільний від навчання час, які досягли 14 років, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює; • забороняється застосування праці осіб, молодших 18 років, на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах;

• усі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і надалі, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду;

• забороняється залучати працівників, молодших 18 років, до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;

• для робітників віком до 18 років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих працівників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років;

• заробітна плата працівникам до 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи;

• оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

 

Необхідність забезпечення працевлаштування молоді і залучення учнівської та студентської молоді для роботи у вільний від навчання час підтверджує ціла низка нормативно-правових актів:

 

Нормативно-правові акти, щодо профорієнтаційної роботи серед молоді:

1. Спільний наказ Мінпраці, Міносвіти та Міністерства у справах молоді і спорту україни № 159/30/1526 від 02.06.95 р. "Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається" 05.05.11

2. Наказ Мінпраці №91 від 13.05.2010 р. "Про затвердження Робочого плану реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 150-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року" 13.05.10

3. Розпорядження КМУ від 27 січня 2010 р. N 150-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року" 03.02.10

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення" від 17 вересня 2008 р. N 842 11.12.09

5. Програма державної служби зайнятості - виконавчої дирекції фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2008-2013 роки щодо професійної орієнтації молоді 12.02.09

6. План спільних заходів на 2008-2011 роки щодо впровадження та експлуатації Програмно-апаратного комплексу "Профорієнтаційний термінал" 11.02.09

7. Наказ Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство освіти і науки "Про впровадження та експлуатацію Програмно-апаратного комплексу "Профорієнтаційний термінал" від 26.08.2008 №377/767 11.02.09

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Ради з питань професійної орієнтації населення" від 21 січня 2009р. №28 02.02.09

9. Положення про організацію професійної орієнтації населення зі змінами від 10.10.2006 року 15.01.07