Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби: - головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та гендерної рівності управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністра

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби: - головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та гендерної рівності управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та гендерної рівності

управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Забезпечує, у межах своєї компетенції, вирішення покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації на території Донецької області державної політики з питань національно-патріотичного виховання;

2) взаємодіє з організаціями, установами, громадськими об'єднаннями в частині відродження та впровадження національно-патріотичного виховання;

3) бере участь у підготовці керівництву управління пропозицій щодо фінансового забезпечення програм і заходів за рахунок державного та обласного бюджетів з питань, що належать до компетенції відділу;

4) бере участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінар-тренінгів, турнірів, виставок, фестивалів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом тощо) щодо:

- популяризації та утвердження національно-патріотичних почуттів в українців;

- розроблення та впровадження методології національно-патріотичного виховання, що базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях з метою консолідації української нації, популяризації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, шанобливого ставлення до пам’яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії антиукраїнським проявам;

- проведення аналізу та моніторингу програм і заходів з реалізації національно-патріотичного виховання;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з національно-патріотичного виховання та поширення її у молодіжному середовищі;

- вивчення та поширення неякісного українського досвіду з питань національно-патріотичного виховання;

5) сприяє висвітленню у засобах масової інформації реалізації державної політики з питань національно-патріотичного виховання;

6) бере участь у підготовці матеріалів для розгляду на колегії управління з питань національно-патріотичного виховання;

7) у межах компетенції відділу готує пропозиції щодо участі керівництва управління в заходах із питань відродження та впровадження національно-патріотичного виховання;

8) бере участь у підготовці керівництву управління аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

9) взаємодіє з науковими та науково-дослідними установами, залучає їх до організації розробки нових концепцій з питань національно-патріотичного виховання;

10) бере участь, у межах компетенції відділу, в організації та координації проведення консультацій із громадськістю щодо актуальних питань відродження та впровадження національно-патріотичного виховання (громадських слухань, публічних обговорень, вивчення громадської думки тощо);

11) бере участь у формуванні річних, квартальних та поточних планів роботи відділу, надає пропозиції до планів роботи управління;

12) бере участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань національно-патріотичного виховання;

13) забезпечує, у межах компетенції відділу, доступ до публічної інформації;

14) забезпечує в межах компетенції відділу інформаційно-просвітницьку та видавничу діяльність;

15) сприяє виданню методичних, інформаційних матеріалів з питань, що належать до його компетенції;

16) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів із питань, що належать до його компетенції;

17) здійснює, у межах своїх повноважень, розгляд проектів нормативно-правових актів із питань, що належать до компетенції відділу;

18) надає у межах компетенції управління консультативну допомогу громадянам щодо створення громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на відродження та впровадження національно-патріотичного виховання;

19) веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які входять до його компетенції, контролює організацію їх виконання;

20) розглядає листи, скарги та заяви фізичних осіб, юридичних осіб, виконавчих комітетів міських рад та райдержадміністрацій підпорядкованого регіонального рівня з питань, які входять до його компетенції;

21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на нього завдань, відповідно до законодавства

Умови оплати праці

посадовий оклад – 3801 грн.

надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких складає згідно зі штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) заповнена особова картка встановленого зразка (особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

5) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (електронна декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за допомогою електронного цифрового підпису);

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

8) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, в тому числі про підтвердження досвіду роботи.

Строк подання документів – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 липня 2017 року об 11.00

м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 6, 4 поверх

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жмуровська Олена Олександрівна, (06264) 7-02-32

donmolod@gmail.com

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не обов’язковий

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта галузі знань Освіта/Педагогіка, Культура                        і мистецтво (спеціальність – «Менеджмент соціокультурної діяльності») та/або Гуманітарні науки (спеціальність – «Історія                 та археологія», «Культурологія», «Філологія») та/або Соціальні                 та поведінкові науки (спеціальність – «Політологія», «Психологія», «Соціологія») та/або Журналістика та/або Право та/або Управління та адміністрування (спеціальність – «Менеджмент») та/або Соціальна робота та/або Публічне управління та адміністрування

2

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про очищення влади»;

- Закон України «Про звернення громадян»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

- Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

- Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»;

- Кодекс цивільного захисту України

3

Професійні чи технічні знання

достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань;правила та норми охорони праці, протипожежного і цивільного захисту; правила ділового етикету, українська ділова мова

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування

6

Особистісні якості

вміння працювати із значним обсягом інформації, вміння працювати при багатозадачності, вміння працювати в колективі, аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях, відповідальність, самовдосконалення