Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
ОГОЛОШЕННЯ обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надається фінансова підтримка на 2019 рік

Управління у справах сім’ї та молоді департаменту сім'ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2019 рік, який буде проходити протягом квітня 2018 року.

 

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї.

Управлінням у справах сім’ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації   визначені соціальні проблеми, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм інститутів громадянського суспільства:

1. Громадянськість і патріотизм – здійснення заходів, спрямованих на  утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді.

- Посилення профілактики правопорушень у процесі  підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді.

-  Формування патріотичної свідомості молоді в сім’ї, навчальних закладах, у громадському середовищі шляхом розвитку історичної пам’яті; утвердження українських народних традицій; усвідомлення  національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; створення осередків громадянсько-патріотичного виховання й допризовної  військової підготовки.

- Виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до переконань, культури і традицій  інших.

- Активізація внутрішнього туризму, екскурсій різними регіонами України, запровадження побратимства між молодіжними організаціями по принципу міст побратимів.

- Формування шанобливого ставлення та поваги до борців за державну незалежність і територіальну цілісність України, у тому числі до учасників АТО.

- Формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля.

2. Розвиток мережі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей (молодіжних центрів)

- Сприяння використанню в роботі інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей різноманітних методів для задоволення потреб молоді (за принципами неформальної освіти, заняття в групах, дискусії, творчі лабораторії, семінари, індивідуальні консультації тощо).

3. Здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя.

-  Підвищення рівня фізичного, духовного і соціального здоров’я молоді шляхом  широкого впровадження у суспільстві системи фізичної культури та спорту, здорового і безпечного способу життя;

- Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.

- Спрямування професійних інтересів молоді за формулою: «інформування-навчання-тестування-залучення».

- Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі.

- Сприяння розвитку волонтерства,  як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості.

5. Підтримка молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на  інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку молоді тимчасово окупованих територій та з числа вимушених мігрантів.

- Психологічна реабілітація дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами та конфліктологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно-корисної діяльності.

- Корекція регіональних стереотипів суспільної свідомості інформаційними засобами та засобами комунікації.

- Сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, громадсько-політичній, дозвіллєвій).

6. Подолання демографічної кризи та розвиток інституту сім’ї

- Пропагування відповідального батьківства, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї, національних родинних цінностей.

- Залучення громад до заходів соціальної  підтримки сім’ї та проведення сімейних свят, культурологічних акцій.

7. Проведення просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми та насилля у сім’ї.

8. Гендерний розвиток – регіональний аспект.

9. Оздоровчі програми для молоді та дітей

Максимально можливий об'єм бюджетного фінансування програми, розробленої інститутом громадянського суспільства складає до 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися з пакету документів, перелік яких знаходиться в Порядку проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Конкурсна документація приймається до 30.04.2017 року  (включно) щодня, окрім суботи та неділі, з 9.00. до 18.00. за адресою: м. Краматорськ,     вул. Богдана Хмельницького, 6, 4-й поверх,  управління у справах сім'ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Контактний телефон: (0626) 42-19-29, 095-062-06-88

Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується в місячний термін з дня його винесення.