Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Схвалено регіональну програму розвитку сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми в Донецькій області на 2021-2025 роки

24 червня на засіданні колегії Донецької облдержадміністрації було схвалено регіональну програму розвитку сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми в Донецькій області на 2021-2025 роки (далі – Програма).

Розробка Програми зумовлена необхідністю розв’язання багатоаспектних проблемних питань, пов’язаних із запровадженням механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії його проявам, забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на регіональному рівні та реалізації комплексу заходів, до яких будуть залучені органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

 

Метою Програми є забезпечення системного розвитку та підтримки сім’ї, спрямованої на формування ціннісних орієнтацій для зміцнення інституту сім’ї; удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації влади з урахуванням міжнародних стандартів; сприяння забезпеченню рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, покращення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи із запобігання торгівлі людьми.

 

 

Актуальність Програми полягає у приділенні особливої уваги кожному окремому її напряму:

сімейній політиці: забезпечення системної та комплексної політики у сфері підтримки сім’ї, спрямованої на створення умов для зміцнення інституту сім’ї та виконання нею своїх соціально-демографічних функцій;

запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі: здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації влади, забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості, спрямованої на мінімізацію такого явища; забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

протидії торгівлі людьми: впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надання їм всілякої допомоги;

забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: реалізація механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя та впровадження європейських стандартів рівності, подолання гендерних стереотипів.