Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Презентація імплементації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року

20 грудня відбулася презентація імплементації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року: актуальні завдання та пріоритети. Метою заходу була координація діяльності та консолідація дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, міжнародних організацій та громадських об’єднань, наукових установ для досягнення цілей і завдань Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та впровадження операційного плану з реалізації Стратегії на 2022-2024 рр.

Під час заходу було розглянуто такі питання:

-Проблеми, на вирішення яких спрямована Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, основні цілі та очікувані результати. Гармонізація із завершальними зауваженнями Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до 9-ї періодичної доповіді з виконання Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок;

-моніторинг та оцінювання реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року;

-роль наукових установ у реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року;

-роль громадських об’єднань у реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року на центральному та місцевому рівнях;

-інтеграція гендерних підходів у проєкти міжнародної технічної допомоги;

-синхронізація Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року з іншими національними стратегічними документами.

-досвід приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та їх значення в умовах війни.